Oktatás

„Havas Judit kurzusai ‚hivatalosan’ beszédművelésként szerepeltek az ELTE Bölcsészkarának tanrendjében, de a helyes és szép beszéd tanulásánál sokkal összetettebb szemináriumi munka folyt ezeken az órákon.
A kiindulópont minden esetben némi fizikai- és beszédtechnikai bemelegítés volt, mivel a Tanárnő tanításai szerint bármilyen tevékenység alapja csak rugalmas, laza testi- és lelki tartás, rákészülés, összpontosítás lehet.

A szeminárium törzsanyaga minden esetben a hallgatók által választott versek, melyek elmondása során nem csupán magának a versnek az adekvát tolmácsolásában segíti a diákokat a Tanárnő, hanem egy olyan, kizárólag rá jellemző módszertant dolgozott ki a tanítással töltött évek során, melyben beszédtechnika, asszertív tréning, személyiségfejlesztés, önismeret, irodalom- és kultúrtörténet egyformán jelen van.
Ezért aztán a Havas Judit szemináriumi csoportját elvégző diákok nem csupán az előadóművészettel kerülnek kapcsolatba, hanem minden olyan helyzettel, amelyben egy embernek mások figyelmét nem csupán megragadni, de fönntartania is kell – márpedig egy leendő pedagógus egyik első és legnehezebb feladata az a bizonyos első lépés a tanterembe, amelyen az egész osztállyal való munkája múlhat.

Hogy Havas Judit milyen ‚maradandó nyomokat’ hagy és hagyott egykori és jelenlegi hallgatóiban, arra a már régen lediplomázott, de hozzá még mindig vissza-visszajáró tanítványok sokasága a példa – akik a későbbiekben újságíróként, rádiósként, színészként, előadóművészként, drámapedagógusként, tanárként hasznosították a tanításait –, és akik nem csupán a Tanárnő vezetésével készített és előadott versmondó estek, rendhagyó irodalmi órák miatt maradtak tanítványi státusban, hanem azért is, mert mind szakmai, mind emberi kérdésekben kész a segítségükre sietni bármikor.”

- Bíró Zsófia -

„Egyébként minden alkalommal gondolok arra, hogy újabb órákra jó lenne ismét mennem!
Mindenképpen én is örülnék egy kölcsönös élet-beszámolónak! A mai napig legnagyobb tanítómnak, tanárnőt tartom! Nőiességem alapjait is köszönhetem az együtt töltött időnek!
Millió puszit és ölelést küldök.”

- Szikszai- Aros Viktória -

"Kedves Judit!

Augusztus 21-én ott voltam a PIM-ben, amikor gimnáziumi angol- és latin tanárnőm, Horváth Emma és az ő tanítványai, szavalói közösen azokkal a fiatal és tehetséges szegedi, nagyváradi szavalókkal, prózamondókkal közel egyhetes tábort követően előadták amit tanultak – köszönve dr. Havas Juditnak.

…kicsit talán előbbről kezdem, hogy össze tudjam foglalni: Horváth Emmánál szavaltam, ő nevelt ki díjnyertes prózamondónak, neki köszönhetem, hogy nem jövök (túlságosan) zavarba, ha szerepelni kell. Amit irodalomról tudok, azt nála kezdtem megtanulni. Nem csoda hát, hogy amikor tavaly megkeresett, hogy néhány tanítványával elmehessenek Havas Judit táborába, mindent megtettem, hogy ebben segítségükre legyek.

Ebben annak is szerepe volt, hogy Juditot is hosszú évek óta ismerem, a költészethez, az irodalomhoz, az ember-neveléshez való viszonyát tisztelem, szigorát és nyitottságát alapvetőnek tartom.

Nagyon megörültem hát, amikor összejátszva a fiatal, édes szavalókkal, megtudtam, hogy éppen akkor lesznek ők a PIM-ben és tartják meg szereplésüket, amikor én is Budapesten leszek.

El akartam menni, el is mentem.

És amiben részem volt, arról én nem tudok megrendülés, érzés nélkül beszélni.

Persze ez nevetséges mostanság, érzelgősség talán, vállalom, de halkan hozzáteszem, enélkül semmi nem marad, csak a helye annak, amiről régebben úgy tudtuk, közös dolgunk: irodalom, művészet, befogadás.

Havas Judit levezényelte a műsort, kitárulkozó és erőteljes impulzusokkal irányította, vitte végig a gyerekeket és a Tanárnőt, no meg engem a termeken, és arra gondoltam, 1985 óta, amikor engem Horváth Emma így vitt végig a Szépművészeti Múzeumban, mint tizenhét éves fruskát, nem történt velem ilyen csoda.

Mert átadni, beemelni, a múzeumi termeket felfedeztetni és megmutatni, interaktív eseménysort kreálni, rögtönözni, ünneppé tenni a pillanatot – vagyis mindazt megvalósítani, amit Judit megvalósított, csodának számít.

Nem tudom, hogy azokból a fiatal tehetséges gyerekekből irodalmár lesz-e, művészember, színész, vagy érzékeny és nyitott befogadó, aki polgári pályája mellett élvezettel és értéssel fordul a művészet felé, de azt tudom, hogy anélkül az augusztusi délelőtt nélkül kevéssé volna lehetséges bármelyik."

Lovas Ildikó - József Attila-díjas író (Szabadka)

Verses tárlatvezetés Ady Endre és Csinszka hajdani otthonában
(Ady emlékmúzeum)

Havas Judit előadóművész

„Apám halála után elhatározom, hogy most lehetőségeim is rendbe vannak, nem hagyom tovább Adyt Hotel-hányódásban élni, de lakást teremtek neki. Az apám Veres Pálné utcai kis lakása nagyon megfelelő, s mert [a Magyar Közigazgatás szerkesztői] nem akarják redakciónak megtartani, én lekötöm magamnak.”
- Csinszka visszaemlékezése, 1919–1923 -

Beszédkultúra és beszédművészet

Az órák célja, hogy életre keltsük a versek, prózák és esetleges előadások szövegét, a légzéstechnika, beszédtechnika, eladói magatartásforma- és stílus megtanulásával, valamint a szöveg értelmi és érzelmi lényegének megkeresésével, hogy a megszólalás mind a színpadon, mind egy előadó teremben érthető, világos és élmény szerű legyen.

Havas Judit: Beszédkultúra és beszédművészet oktatás
„A vers az, amit mondani kell” - Duna Televízió műsora (2007)

Továbbképzés tanárok és érdeklődők számára

A továbbképzés célja, hogy mind az általános-, mind a középiskolák tanárai a 6. órán is üde hangon tudjanak tanítani – még a hangos, nyüzsgő osztályokban is.

Más érdeklődők számára, akik lehetnek diákok is, ugyancsak hasznos lehet megtanulni a helyes technikát, hogy minden esetben kifejező legyen a megszólalás.

A cél érdekében légzéstechnika, beszédtechnika, szöveg- és versmondás gyakorlást végzünk, alkalmanként másfél órában.

Havas Judit: Beszédkultúra és beszédművészet oktatás
Továbbképzés (2016)