Ady Enre - Lenni kell, lenni lenni

Az Ady Endre verseiből szerkesztett válogatás a vívódó, az önmagával s a világgal soha meg nem elégedő, teljességre törekvő ember gyötrődését tükrözi.

Az önpusztító létről szól Nagy László is a Föltámadás szomorúsága című Adyt megidéző portréversében, amely az est bevezetőjeként hangzik el a költő előadásában:

„Nekem Ady Endre ostora tetszik.”

Mert magatartásával fájdalmat okoz ugyan, de figyelmeztet és elgondolkodtat: a szándékról, a változtatni akarásról és az esendőségről, a lélek kiszolgáltatottságáról, valamint a kérdezés önfeltáró és pusztító, ugyanakkor felemelő és szükségszerű voltáról. Merünk-e ma választ adni arra, hogy “Pótolnak-e életet élet-morzsák?”

A műsor erre keres választ, Ady verseivel.