Hangzóanyagok

MESÉK az Arany- és az Ezüst-, a Kék- és a Piros mesekönyvből
Válogatás Benedek Elek meséiből

Megjelenés éve:
2015-2016

Benedek Elek ajánlása
Van nekem egy csodalámpám, gyerekek, melynek tündéri fényességet árasztó világa mellett országot-világot bejárok, s úgy szedegetem össze a világ legszebb meséit...

Kányádi Sándor ajánlása
Nekünk, magyaroknak két apónk van: Bem Apó, ő a szabadság és Elek Apó, ő az igazság jelképe. A szabadságért mindig küzdenünk kellett, küzdenünk kell.
Igazság csak a mesékben van.

Mesék az Arany Mesekönyvből
A teve és a patkány (mese a Felső-Indus vidékéről)

Mesék az Ezüst Mesekönyvből
A világlátott békák (japán mese)

Mesék az Arany Mesekönyvből
Az alamizsna (angol mese)

Mesék az Arany Mesekönyvből
A szépségért meg kell szenvedni (szicíliai mese)

Juhász Ferenc: A Pegazus Istállói

Megjelenés éve:
2013

Ismertető:
Juhász Ferenc új kötete 24 új verset tartalmaz, melyekben a türelem, a hűség és szerelem erejével felvértezve mutatja be saját szemével, sokszorosan összetett és mindent egyszerűen átvilágító nyelvével az utazás, a gyökerek, a származás és a család, a gyermekkor, a barátok, a halál és a hit elemi erejét, meghatározó szerepét életében. Bejárta és megismerte a világot, s nem tagadta meg, ahonnan indult.

Ajánlásom:
Kezembe vettem a kötetet, éa olyan hatással voltak ám a versek, hogy bementem a stúdióba és felolvastam valamennyit. Majd születésnapján átnyújtottam ajándék képpen.
Köszönöm a barátságát és a figyelmét!

Bálnakoszorú az apró sziget körül

Csillagcsönd virágzó bokra

Fekete sivatag

Áldás az ittmaradóknak

Fejtő Ferenc: A zsidó és az Úristen

Megjelenés éve:
2009

Ajánlás:
„A szerző Isten és a zsidó nép bonyolult kapcsolatának kényes és izgalmas problémáját tárgyalja. A művet olvasva megvilágosodnak előttünk az összefüggések, és Fejtő gazdag intellektuális-kulturális örökségének fényénél az eddiginél árnyaltabban ismerjük meg ezt a kérdést.” - (Jacques Chirac)

Fejtő Ferenc 2009 augusztus 31-én lett volna 100 éves. Ezen a napon, emlékének tisztelegve, szülővárosában, Nagykanizsán emlékházat avattak. Erre az alkalomra született meg a hangoskönyv is.

A zsidó és az Úristen 1/3

A zsidó és az Úristen 2/3

A zsidó és az Úristen 3/3

„Egy madár ül a vállamon...”

Bartók Rádió - 2007. február 4.
Nemes Nagy Ágnes verseit elmondja Havas Judit
Szerkesztő: Kulcsár Katalin
Rendező: Sárospataki Zsuzsanna

„...Lányod vagyok, hajolj le hozzám...”
Magyar költőnők versei

Megjelenés éve:
2005

Az olvasó, a hallgató hiába is keresi itt a nőiség, avagy a férfiasság ismérveit. A nembeliség bizony, másodlagos tényező ezen a Parnasszuson.
De, szép a tudat számára mégis a válogatás méltó szempontja, Havas Judit mélyen átélt, lelki varázzsal hangzó multikolórikus előadóművész alkotó produkciója, mert válogatása fölmutatja az esélyegyenlőség alakulását a költészet világában ma, Magyarországon. - Mezei András, 2005. január

Hajnal Anna:
Mégis

Hajnal Anna:
Az elidegenedetthez

Szécsi Margit
Levél Nagy Lászlóhoz

Imre Flóra:
Rondó a szerelemről

Szabó T. Anna
Az erő

Szabó T. Anna
Holdtölte

Magyarságismeret
I-II.

Babits Mihály:
Zsoltár gyermekhangra

Tóth Árpád:
Esti sugárkoszorú

Összeállítás Ady Endre verseiből

Megjelenés éve:
2004

Elmondja:
Havas Judit

Követelem a holnapot

Piros csodák

Megjelenés éve:
2003

Koszorú
Versek a magyar nyelvről

Megjelenés éve:
2002

Ady Endre:
Az igazi szó

Bella István:
Mese a szóról és a kőről

Thinsz Géza:
Svédmagyaros

Gömöri György:
Naponta nyelvet

Páskándi Géza:
Jelző, jelzés

Csiki László:
A megnevezés kockázata

Földes Mária:
A séta

Megjelenés éve:
1998

Színpadra alkalmazta:
Wohl Katalin

Rendezte:
Radó Gyula

A gesztusok, a finoman rebbenő mimika, a tétova sors-vesztettség, a meg-megtöredező sóhajok, a váratlan felcsattanások: már nem elkülöníthető a „játszó személy”. Kivételes pillanat a pályán; a tehetség bátorsága, elveszve születni újjá, manír nélkül vállalni a másik emberben – saját magunkat. Havas Juditnak még az arca is hasonul Földes Mária arcához. Semmi harsogás, semmi átok – csak egy méltóságától, erejétől megfosztott lélek, egy áldozati lélek gyermeki tétovasága: „Tessék mondani, hova kell menni...hova kell ezután menni…ezután csinálni?” - Jókai Anna

Hajnali imádság margójára

Modern izraeli versek héberül a költők és havas judit előadásában

Megjelenés éve:
1998

A kiadvány az 50 éves Izrael Állam tiszteletére jöt létre

Erdély harangoz
Versek, népzene Erdélyből

Megjelenés éve:
1987

Közreműködik:
Székely Levente (hegedű)

Reményik Sándor:
Atlantisz harangoz

Kányádi Sándor:
Fekete, piros

Dsida Jenő
Csokonai sírjánál